top of page

Members

Saxophone Section

A.Sax : Yoko Kambayashi (Concert Master)
A.Sax : Jin Doh
T.Sax : Keisuke Asai
T.Sax : Kyo Irie
B.Sax : Marie

Trombone Section

Minami

Katsuhisa Miyahira

Raita Okabe
Katsuji Minakata

Trumpet Section

Yuki Kanaya (Band Master)
YUZi NacAHila
Ouryo
Kouji Tamura
Mametaro

Rythm Section

Drums : You-ichiro Ebina
E.Guitar : Tetsuya Setoguchi
E.Bass : Yuhi Shinohara
Keyboard : Kazuhiko Morita

2021年: 過去のイベント
bottom of page